Werkwijze

"Efficiëntie is het beter doen van wat al gedaan wordt"

Als voorbeeld hoe dit in de praktijk werkt kijken we naar een supermarkt waar we onze dagelijkse boodschappen kopen. Iedereen kent wel de meubels waarin vers producten worden bewaard. Om de producten goed te bewaren is veel koeling nodig. Het is dus zaak om deze energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Naast koeling wordt energie gebruikt voor verlichting en verwarming en koeling van ruimten. Ook zien we een toenemende trend naar brood dat vers wordt afgebakken in de winkel. De ovens zorgen voor een extra elektriciteitsgebruik dat afhankelijk van het type oven en de gebruiksduur kan oplopen naar meer dan 10% van het totaal gebruik van de winkel.

Left2

“Hoe efficiënt is het proces nu werkelijk”

Bij elk proces zou deze vraag gesteld moeten worden. Om hier iets over te kunnen zeggen is het belangrijk inzicht te hebben in die kenmerken die bepalend zijn voor de efficiency. Dit kan zijn het gebruik (bijvoorbeeld de tijd dat de installatie in bedrijf is), technische details van de installatie zoals opgenomen vermogen en de omgevingsinvloeden zoals bijvoorbeeld de buitentemperatuur. Deze invloedsfactoren zijn bepalend voor het energiegebruik en zeggen iets over de efficiency van de installatie of proces. In veel gevallen is informatie over energiegebruik binnen de organisatie al aanwezig en wordt hier al iets mee gedaan. Bijvoorbeeld voor het vaststellen van de energie inkoop of het doorberekenen van interne kosten.

Door de factoren van beïnvloeding te kennen en het energiegebruik van installaties te meten kan de efficiency van het proces worden vastgelegd en beoordeeld. Processen of installaties die slecht presteren worden inzichtelijk gemaakt door de vastgestelde efficiency te vergelijken met de efficiency die theoretisch verwacht mag worden. Vaak kan door simpele aanpassingen of kleine investeringen de efficiency verbeterd worden. Bij de beoordeling van de efficiency maken wij gebruik van onze ruime ervaring en expertise.

“investering in communicatie lijdt vaak tot verassende resultaten”

Naast technische kennis speelt ook de communicatie met de omgeving een belangrijke rol. De ervaring leert dat menselijk gedrag positief wordt beinvloed als behaalde resultaten zichtbaar worden gemaakt. Door bewustwording kunnen processen efficiënter gemaakt worden zonder dat forse investeringen nodig zijn. Simpele zaken als het licht uit doen en het uitzetten van apparatuur die niet gebruikt wordt zijn eenvoudig te realiseren. Ook het opnieuw kritisch kijken naar instellingen van installaties leidt vaak tot verassende verbeteringen van de energie efficiency van installaties.